Mw pa two fo nn timoun
Banm not sou 10 mes baby boo