Bondye pa bezwen rele moun nan lèzòm voye dèyè sitou hayiti